Monitoring telefonu komórkowego i komputera

INSTALACJA W 5 MINUT
ZASADY UŻYTKOWANIA - MSPY POLSKA
Użytkownik oprogramowania - UMOWA LICENCYJNA.

PRZED ZAKUPEM, BĄDŹ UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA MSPY PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z UMOWĄ LICENCYJNĄ. KUPNO LUB UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW UMOWY LICENCYJNEJ. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA POSTANOWIENIA LICENCYJNE, NIE POWINIEN KUPOWAĆ, ANI UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA, A JEŚLI JE ZAINSTALOWAŁ JEST ZOBOWIĄZANY DO JEGO USUNIĘCIA.     Program ten, urządzenia, grafika, dźwięk i inne dodatkowe składniki zawarte w tym produkcie, dalej nazwane "Oprogramowaniem" stanowią własność mSpy i jego licencjonowanych agentów, dalej zwanych "mSpy". Na Oprogramowanie wydawane są licencje, co oczywiście nie oznacza sprzedaży produktu. MSpy jest jedynym właścicielem wszystkich praw autorskich, patentów i wszystkich innych praw powiązanych z Oprogramowaniem. Po zakupie udzielana jest licencja na używanie Oprogramowania tylko w jednym urządzeniu mobilnym jednocześnie.Zabronione jest:  1. 1. Kopiowanie Oprogramowania (użytkownik może posiadać wyłączenie jedną kopię zapasową Oprogramowania).  2. 2. Zmiany, modyfikacji lub sporządzanie wersji pochodnych Oprogramowania.  3. 3. Przesyłanie Oprogramowania przez sieć przy użyciu telefonu lub jakimkolwiek innym sposobem.  4. 4. Rozkładanie Oprogramowania na czynniki pierwsze w celu poznania jego konstrukcji, demontażu lub dekompilacji.     Wyrażamy zgodę na pobranie Oprogramowania tylko i wyłącznie pod warunkiem akceptacji przez adresata postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej-Użytkowania końcowego oprogramowania. W razie dokonania transferu Oprogramowania wyrażasz zgodę na wygaśnięcie licencji i jesteś zobowiązany do przesłania wszystkich elementów oprogramowania, dokumentację i wszystkie powiązane pliki oraz usunięcia wszelkich istniejących kopii z urządzenia mobilnego, na którym Oprogramowanie zostało zainstalowane.

     Postanowieniem tej umowy klient końcowy akceptuje i zgadza się na używanie Oprogramowania na swoje własne ryzyko. Na produkt wydawana jest 90 dniowa niezbywalna gwarancja. mSpy gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że oprogramowanie przy noramlnym użyciu będzie wolne od wad przez okres 90 dni od dnia zakupu. Jeśli Oprogramowanie okaże się wadliwe, mSpy wymieni nabywcy wadliwe nośniki cyfrowe w okresie 90 dni od dnia zakupu.

     Warunki niniejszej umowy mogą zostać w każdej chwili zmienione, a w przypadku zmian, zaktualizowana wersja Umowy Licencyjnej pojawi się na tej stronie internetowej.Umowa prawna mSpy     Instalowanie oprogramowania inwigilującego lub nadzorującego w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, do którego dostępu użytkownik nie ma zezwolenia jest uważane za naruszenie prawa. W większości przypadków jesteś zobowiązany do powiadomienia użytkowników urządzeń, na których zainstalowane jest Oprogramowanie do poinformowania ich o fakcie monitorowania. Niezastosowanie się do tego postanowienia powoduje naruszenie prawa.Absolutnie nie popieramy używania naszego oprogramowania do celów nielegalnych !

ZESPÓŁ MSPY POLSKA